Protezy szkieletowe są również alternatywą dla protez częściowych akrylowych. Wykonanie protezy szkieletowej musi być poprzedzone bardzo wnikliwą analizą warunków w jamie ustnej. Protezy wykonuje się z metalu, akrylu i zębów. Najpierw odlewa się model gipsowy z wycisku, powiela się go w masie ogniotrwałej, następnie tworzy się na nim metalowy szkielet. Szkielet jest tworzony przez technika zawsze indywidualnie do warunków. Utrzymanie protez zapewniają klamry lane i ciernie, będące integralną częścią szkieletu. Braki zębowe odbudowuje się za pomocą akrylu i zębów stosowanych w protezach akrylowych. Metalowy szkielet zatopiony jest częściowo w akrylu.


Zalety:

 • siły żucia przenoszone są w sposób możliwie najbardziej zbliżony do naturalnego, nie tylko na błonę
  śluzową, ale i na zęby pacjenta 
 • pozostałe zęby pacjenta są blokowane przez protezę co zapewnia ich dłuższe utrzymanie w jamie ustnej
 • nawet zęby rozchwiane można zblokować używając szynoprotezy 
 • konstrukcja jest do tego stopnia, że nie trzeba jej wzmacniać siatkami lub łukami
 • precyzyjne dopasowanie protezy przez technika, ogranicza liczbę korekt protezy lub nawet je wyklucza
 • protezy szkieletowe bardzo rzadko ulegają złamaniu
 • są stosunkowo bardzo cienkie, najmniej toporne
 • są to protezy o bardzo ograniczonym zasięgu, zajmujące jeszcze mniej miejsca niż protezy elastyczne 
 • proces wykonania często ogranicza się do 3 wizyt

  Wady:

 • wyższe koszty w porównaniu z protezami akrylowymi, ale niższe od protez elastycznych
 • dostawienie zębów do protezy nie zawsze jest możliwe, podobnie jak naprawa w przypadku ewentualnego zniszczenia protezy 
 • ewentualna naprawa części metalowej protezy, polegająca na lutowaniu jest kosztowna
 • podobnie jak w protezach akrylowych, mała estetyka w przypadku gdy klamra wypada na zębach przednich
 • nie zawsze możliwe jest wykonanie protezy szkieletowej – musi istnieć odpowiednia liczba zębów
 • koniecznośc dokładnego wyleczenia pozostałych zęów w jamie ustnej pacjenta, w przypadku korzystania z protezy szkieletowej, łącznie z ewentualnym leczeniem kanałowym
 • konieczność dbania o higiene w jamie ustnej, gdyż każda zmiana, czy to plomba czy też konieczność dostawienia zębów, może pogorszyć utrzymanie protezy