W dziale tym postaramy się przedstawić Państwu etapy wykonywania protez zębowych, zarówno tych w gabinecie jak i podczas wizyt domowych.

ETAP I – wyciski i modele

To bardzo ważny etap, bez którego nie jest możliwa dalsza parca. Etap ten odbywa się w gabinecie. Polega na pobraniu łyżką standardową a nastepnie indywidualną wycisów – tzn. negatywów pola protetycznego, z których zostaną odlane gipsowe modele. Etap ten może być wykonany przez lekarza stomatologa róznież poza gabinetem stomatologicznym (w domu pacjenta).

ETAP II – wały zwarciowe

Wały zwarciowe – służą do ustalenia położenia żuchwy względem szczęki. Tak zwane wzorniki wykonuje protetyk na modelach gipsowych, zatem obecność pacjenta nie jest konieczna do tego etapu pracy.

ETAP III – ustalenie zwarcia

To etap wykonywany przez lekarza stomatologa. Zwarcie ustala się za pomocą wzorników a nastepnie oprawia się wraz z modelami w zwieraku lub artykulatorze. W celu pobrania zwarcia konieczna jest wizyta pacjenta w gabinecie.

ETAP IV – ustawianie zębów w wosku.

Etap ten wykonuje protetyk w pracowni dentystycznej bez udziału pacjenta.

ETAP V – protezy woskowe

Wykoanane protezy woskowe wedrują do gabinetu stomatologicznego, aby lekarz dentysta dokonał przymiarki w ustach pacjenta. Na tym etapie wszelkie zmiany lub poprawki są możliwe bez większych problemów – ze zmianą kolorów i ustawienia zębów włącznie, gdyż część imitująca śluzówkę jest woskowa.

ETAP VI – puszkowanie protez woskowych

Jeśli poprzedni etap jest zaakceptowany, po przymiarce w ustach pacjenta protezy wracają do pracowni i następuje etap zamiany wosku na akryl, który odbywa sie za pomocą metalowych puszek, w których umieszcza się protezy woskowe i zatpia je w gipsie …

ETAP VII wyparzenie wosku

Następnie podgrzewa się puszki z woskowymi protezami, dzięki czemu eliminuje sie wosk, którego miejsce zajmie akryl…

ETAP VIII – gotowanie i obróbka

Puszki z masą akrylowa są prasowane a nastepnie poddawane działaniu temperatury. Powierznie gipsowe po wyparzeniu z wosku zostały poizolowane, dzięki czemu możliwe jest ich oddzielenia w tym etapie od gipsu – uwolnienie z puszek protez już z materiału akrylowego.

ETAP IX – gotowe protezy

Protezy gotowe do oddania pacjentowi. Wymagają jeszcze ewentualnie dopasowania w ustach pacjenta i 1-2 wizyt w celu korekty.