Protetyka stomatologiczna – to dział stomatologii poświęcony odtwarzaniu pierwotnych warunków zgryzowych po utracie zębów naturalnych, lub po ich masywnym uszkodzeniu. W obrębie zainteresowań protetyki stomatologicznej znajduje się również rehabilitacja pacjentów po operacjach (onkologicznych, plastycznych) za pomocą protez pooperacyjnych oraz epitez (ektoprotez – protezy nosa, ucha itp.). Do odtworzenia wykorzystuje się uzupełnienie protetyczne. Mogą one być stałe (nie dające się usunąć z ust), lub ruchome (dające się wyjąć z ust), lub kombinowane (protezy ruchome połączone z uzupełnieniami stałymi za pomocą zasuw, zatrzasków, rygli, lub koron teleskopowych).

Do uzupełnień protetycznych ruchomych zalicza się m.in. protezy akrylowe, protezy szkieletowe (na podbudowie metalowej), protezy nylonowe, lub acetalowe, a do stałych m.in. uzupełnienia ceramiczne – korony i mosty (porcelana na podbudowie metalowej lub bezmetalowej – bardziej estetyczne).

W dziale tym przedstawimy wygląd, zalety i wady uzupełnień protetycznych. Obecna technologia umożliwia wykonywanie prac o różnym stopniu zaawansowania technicznego, mechanicznego i estetycznego. Jedynym ograniczeniem są w zasadzie finanse. Uzupełnienia protetyczne można podzielić na wiele rodzajów. Na nasze potrzeby podzielimy je na uzupełnienia ruchome (zdejmowane) i stałe (nie zdejmowane). Uzupełnienia ruchome to najczęściej protezy uzupełniające większe braki zębowe.