Chirurgia stomatologiczna – jest dziedziną medycyny, która zajmuje się leczeniem operacyjnym jamy ustnej. Chirurgia stomatologiczna jest podscpecjalnością stomatologii wymagającą przygotowania ogólnochirurgicznego.

Wykonujemy między innymi takie prace jak:

  • • SKOMPLIKOWANE EKSTRAKCJE – ZATRZYMANE ÓSEMKI
  • • RESEKCJE
  • • PLASTYKA WĘDZIDEŁKA

Ekstrakcja zęba czyli usunięcie zęba z zębodołu w sposób pozwalający na zachowanie jak największej ilości zdrowej kości otaczającej ząb. Wskazaniem do zabiegu jest bardzo głęboka próchnica nie pozwalająca na użycie zachowawczych metod leczenia, po urazowe głębokie złamania zęba, ostre zapalenie tkanek przyzębia, wskazania ortodontyczne.

Resekcja wierzchołka korzenia polega na usunięciu wierzchołka martwego korzenia zęba w przypadku pojawienia się zmienionej chorobowo tkanki w jego obrębie.Najczęstszym wskazaniem do resekcji wierzchołka korzenia zęba jest zapalenie tkanek okołowierzchołkowych (parodontitis apicalis) w następstwie leczenia kanałowego lub utrzymywanie się zapalenia pomimo poprawnie przeprowadzonego leczenia endodontycznego. Często nawet powtórne leczenie kanałowe nie przynosi efektów. Inne wskazania to: głębokie złamanie korzenia, utknięcie złamanego narzędzia kanałowego głęboko w kanale, zapalenie tkanek okołowierzchołkowych przy zębach z zacementowaną nadbudową, stanowiących zakotwienie dla uzupełnień protetycznych. Zapalenie tkanek okołowierzchołkowych jest reakcją organizmu na bakterie obecne w kanale korzeniowym. W miejscu kości w okolicy wierzchołka korzenia pojawia się swoista tkanka zapalna. Przy wąskich i zwapnionych bądź zarośniętych kanałach oraz drobnych i rozgałęzionych kanałach bocznych opracowanie kanałów korzeniowych może być utrudnione lub niemożliwe. W najwęższych miejscach, do których nie można dotrzeć nawet najcieńszymi narzędziami endodontycznymi, pozostaną bakterie. Po wycięciu okienka w błonie śluzowej i odsłonięciu kości nad wierzchołkiem danego korzenia usuwa się kość i wierzchołek korzenia oraz tkanki dotknięte zapaleniem. Następnie kanał korzeniowy zostaje szczelnie zamknięty odpowiednimi materiałami od strony korony zęba lub od strony wierzchołka korzenia.

Wędzidełka warg i języka to pasma tkanki łączące wargę lub język z wyrostkiem zębodołowym. Wędzidełko może być przyczepione nieprawidłowo, wiążą się z tym nierzadko nieprawidłowości takie jak: wędzidełka położone zbyt blisko zębów, zbyt krótkie lub grube, mające szkodliwy wpływ na przyzębie, estetykę uzębienia, ustawienie zębów czy utrzymanie protez ruchomych. U dzieci plastyka wędzidełka języka pozwala na uzyskanie prawidłowej ruchomości języka oraz zapobieganie rozwojowi i utrwalania wad wymowy. Za pomocą niewielkiego nacięcia w obrębie wędzidełka zmniejsza się napięcie nadmiernie skróconego wędzidełka.