Protezy akrylowe są najbardziej rozpowszechnione w Polsce. Są jedynymi uzupełnieniami protetycznymi refundowanymi przez NFZ. Protezy wykonanuje się z żywicy akrylowej, która może być różowa, różowa z żyłkami lub bezbarwna. W przypadku protez częściowych – gdy pacjent posiada jeszcze swoje zęby, w protezie zatopione są metalowe druciki, tzw. klamry, spełniające rolę dodatkowego utrzymania protezy na miejscu. Protezy można wzmocniać siatkami lub łukami, może to jednak sowodować probelmy podczas ewentualnych napraw.

Zalety:

  • dosyć tani koszt wykonania
  • możliwa odbudowa wszystkich brakujących zębów w szczęce lub żuchwie
  • możliwość dostawiania zębów do protezy w przypadku ich utraty
  • możliwa szybka i tania naprawa w przypadku złamań lub pęknięć

Wady:

  • w przypadku protez częściowych, pozostawione własne zęby pacjenta są zdecydowanie bardziej narażone na rozchwianie i wypadnięcie
  • konieczność wykonywania korekt protezy, zwłaszcza w początkowej fazie użytkowania
  • nieestetyczność jeżeli klamra utrzymująca protezę przypada w widocznym miejscu
  • częsty przymus stosowania różnego typu klejów do protez w celu zwiększenia utrzymania takowych protez